Nuostabūs metų laikai, gyvenimas ir kultūra

Best of Japan

Privatumo Politika

Įsigalioja 13 m. Rugpjūčio 2018 d

Aš valdau https://japan77.net/ svetainę (toliau - „Paslauga“).

Šis puslapis informuoja jus apie mano politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojate mūsų paslaugą, ir pasirinkimais, kuriuos susiejote su tais duomenimis.

Aš panaudosiu jūsų duomenis Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi šia paslauga jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šią politiką. Jei šioje privatumo politikoje nenurodyta kitaip, šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tas pačias reikšmes kaip ir „I“ ir „Sąlygos“, kurias galima rasti iš https://japan77.net/

Apibrėžimai

 • Paslaugos: Paslauga yra https://japan77.net/ svetainė, kurią valdo Bon KUROSAWA.
 • Asmeniniai duomenys: Asmens duomenys reiškia duomenis apie gyvenamą asmenį, kurį galima identifikuoti pagal tuos duomenis (arba tuos ir kitą turimą informaciją, kuri gali būti mūsų turima).
 • Naudojimo duomenys: Naudojimo duomenys yra duomenys, surinkti automatiškai arba naudojant Paslaugą, arba iš pačios Paslaugų infrastruktūros (pavyzdžiui, puslapio apsilankymo trukmė).
 • Slapukai: Slapukai yra maži failai, saugomi jūsų prietaise (kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje).
 • Duomenų valdytojas: Duomenų valdytojas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris (atskirai arba kartu ar kartu su kitais asmenimis) nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu turi būti tvarkoma ar bus tvarkoma asmeninė informacija. Šios privatumo politikos tikslais , mes esame jūsų asmeninių duomenų duomenų valdytojas.
 • Duomenų tvarkytojai (arba paslaugų teikėjai): Duomenų tvarkytojas (arba paslaugų teikėjas) reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris duomenis tvarko duomenų valdytojo vardu. Norėdami efektyviau apdoroti jūsų duomenis, galime naudoti įvairių paslaugų teikėjų paslaugas.
 • Duomenų subjektas (ar naudotojas)Duomenų subjektas yra bet koks gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų paslaugomis ir yra asmeninių duomenų objektas.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Aš renku keletą skirtingų tipų informacijos įvairiais tikslais, kad galėtumėte teikti ir tobulinti mūsų Paslaugą.

Surinktų duomenų tipai

Asmeniniai duomenys

Naudodamasis mano paslauga, galiu paprašyti, kad pateiktumėte tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama norint su jumis susisiekti arba nustatyti jūsų tapatybę („Asmeniniai duomenys“). Asmeniškai identifikuojamą informaciją gali sudaryti, bet tuo neapsiribojama:

 • Pašto adresas
 • Vardas ir pavardė
 • Telefono numeris
 • Slapukai ir naudojimo duomenys

Aš galiu naudoti jūsų asmeninius duomenis norėdamas susisiekti su jumis informaciniais biuleteniais, rinkodaros ar reklamine medžiaga ir kita jus dominančia informacija. Galite atsisakyti gauti bet kurį ar visus šiuos pranešimus iš manęs susisiekdami su manimi.

Naudojimo duomenys

Taip pat galiu rinkti informaciją apie tai, kaip prieinama ir naudojama paslauga („Naudojimo duomenys“). Šiuos Naudojimo duomenis gali sudaryti tokia informacija kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, lankomi mūsų Paslaugos puslapiai, apsilankymo laikas ir data, tuose puslapiuose praleistas laikas, unikalus prietaiso identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Stebėjimo ir slapukų duomenys

Aš naudoju slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, norėdamas stebėti veiklą mūsų tarnyboje, ir mes turime tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kuriuose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai į jūsų naršyklę siunčiami iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos kitos stebėjimo technologijos, tokios kaip švyturėliai, žymos ir scenarijai rinkti ir sekti informaciją bei tobulinti ir analizuoti mūsų paslaugą.

Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Tačiau jei jūs nepriimate slapukų, galbūt negalėsite naudoti kai kurių mano Paslaugos dalių.

Aš naudoju slapukus:

 • Sezono slapukai. Savo paslaugoms naudoti naudoju sesijos slapukus.
 • Preferenciniai slapukai. Aš naudoju „Preference Cookies“, kad atsimenu jūsų nuostatas ir įvairius nustatymus.
 • Apsaugos slapukai. Saugos tikslais naudoju saugos slapukus.
 • Reklamos slapukai. Reklaminiai slapukai naudojami skelbimams, kurie gali būti svarbūs jums ir jūsų interesams.

Duomenų naudojimas

Best of Japan naudoja surinktus duomenis įvairiais tikslais:

 • Teikti ir palaikyti mano paslaugą
 • Norėdami pranešti jums apie mano tarnybos pakeitimus
 • Leisti jums dalyvauti interaktyviose mano paslaugos funkcijose, kai jūs pasirenkate tai padaryti
 • Teikti klientų aptarnavimą
 • Norėdami surinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėčiau patobulinti savo tarnybą
 • Stebėti mano paslaugos naudojimą
 • Aptikti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas
 • Norėdami pateikti jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas mano siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, panašius į jau įsigytus ar paklaususius, nebent pasirinkote negauti tokios informacijos

Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis pagal Bendrą duomenų apsaugos reglamentą (GDPR)

Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE),  Best of Japan Šioje privatumo politikoje aprašytos asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas priklauso nuo mano renkamų asmens duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame juos renku.

Best of Japan gali tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, nes:

 • Man reikia su tavimi sudaryti sutartį
 • Jūs davėte man leidimą tai daryti
 • Duomenų tvarkymas yra teisėtas mano interesas ir jo nepaneigia jūsų teisės
 • Laikytis įstatymo

Duomenų saugojimas

Best of Japan saugosime Jūsų Asmens duomenis tik tiek laiko, kiek tai yra būtina šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti. Aš saugau ir naudoju jūsų Asmens duomenis tiek, kiek būtina vykdant savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, jei manęs reikalaujama saugoti jūsų duomenis, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų), išspręsiu ginčus ir vykdysiu savo teisinius susitarimus bei politiką.

Best of Japan taip pat išlaikys naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus tuos atvejus, kai šie duomenys naudojami siekiant sustiprinti mano tarnybos saugumą ar pagerinti jos funkcionalumą, arba aš esu teisiškai įpareigotas šiuos duomenis saugoti ilgesnį laiką.

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant asmeninius duomenis, gali būti perkelta į kompiuterį ir prižiūrimi kompiuteriuose, esančiuose ne jūsų valstybėje, provincijoje, šalyje ar kitoje vyriausybinėje jurisdikcijoje, kai duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos.

Jei esate ne Japonijoje ir nusprendėte man suteikti informacijos, atkreipkite dėmesį, kad duomenis, įskaitant Asmens duomenis, perduodu Japonijai ir ten juos apdoroju.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika, po kurios pateikiama tokia informacija, reiškia, kad sutinkate su šiuo perdavimu.

Best of Japan imsis visų pagrįstai būtinų priemonių užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, o jūsų asmens duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent būtų įdiegta tinkama kontrolė, įskaitant jūsų asmens saugumą. duomenys ir kita asmeninė informacija.

Duomenų atskleidimas

Verslo sandoris

If Best of Japan yra susijęs su susijungimu, įsigijimu ar turto pardavimu, jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti. Pateiksiu pranešimą prieš perduodant jūsų asmeninius duomenis ir jiems bus taikoma kitokia privatumo politika.

Informacijos atskleidimas teisėsaugai

Tam tikromis aplinkybėmis Best of Japan gali būti pareikalauta atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba atsakant į pagrįstus valstybinių institucijų (pvz., teismo ar vyriausybinės agentūros) prašymus.

Teisiniai reikalavimai

Best of Japan gali atskleisti jūsų Asmens duomenis sąžiningai tikėdamas, kad tokie veiksmai yra būtini siekiant:

 • Laikytis teisinių įsipareigojimų
 • Apsaugoti ir ginti. \ T Best of Japan
 • Užkirsti kelią ar ištirti galimus pažeidimus, susijusius su Paslauga
 • Apsaugoti Paslaugos ar visuomenės naudą asmeniniam saugumui
 • Apsaugoti nuo teisinės atsakomybės

Duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumas man yra svarbus, tačiau atminkite, kad nė vienas perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra šimtu procentų saugus. Nors aš stengiuosi naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų asmeniniams duomenims apsaugoti, negaliu garantuoti absoliučio jų saugumo.

Mūsų politika „nestebėti“ signalų pagal Kalifornijos internetinės apsaugos įstatymą (CalOPPA)

Nepalaikau „Nestebėk“ („DNT“). „Nesekite“ yra nuostata, kurią galite nustatyti savo interneto naršyklėje, kad informuotumėte svetaines, kurios nenorite būti stebimos.

Galite įjungti ar išjungti nerodyti, apsilankę interneto naršyklės puslapyje "Nustatymai" arba "Nustatymai".

Jūsų duomenų apsaugos teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR)

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras teises į duomenų apsaugą. Best of Japan siekia imtis pagrįstų priemonių, leidžiančių jums ištaisyti, pakeisti, ištrinti ar apriboti jūsų asmeninių duomenų naudojimą.

Jei norite būti informuotas apie tai, kokius asmens duomenis turiu apie jus, ir jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su manimi.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisė gauti, atnaujinti ar ištrinti turimą informaciją apie jus. Kai tik įmanoma, galite pasiekti, atnaujinti ar pareikalauti ištrinti savo asmeninius duomenis tiesiogiai paskyros nustatymų skiltyje. Jei patys negalite atlikti šių veiksmų, susisiekite su manimi, kad padėčiau.
 • Teisė į ištaisymą. Jūs turite teisę ištaisyti savo informaciją, jei ši informacija yra netiksli ar neišsami.
 • Teisė prieštarauti. Jūs turite teisę prieštarauti mūsų asmeninių duomenų tvarkymui.
 • Apribojimo teisė. Jūs turite teisę reikalauti, kad apribotų jūsų asmeninės informacijos tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkėlimą. Jūs turite teisę gauti struktūrizuotą, mašininio skaitymo ir paprastai naudojamo formato turimą informacijos apie jus kopiją.
 • Teisė atsisakyti sutikimo. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą Best of Japan rėmėsi jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją.

Atminkite, kad prieš atsakydamas į tokius prašymus galiu paprašyti jūsų patikrinti jūsų tapatybę.

Jūs turite teisę skųstis Duomenų apsaugos institucijai dėl mano asmens duomenų rinkimo ir naudojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo vietos duomenų apsaugos institucija Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Paslaugų teikėjai

Aš galiu įdarbinti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, norėdamas palengvinti mūsų Paslaugų teikimą („Paslaugų teikėjai“), teikti paslaugas mano vardu, atlikti su paslauga susijusias paslaugas ar padėti man analizuoti, kaip naudojama mano paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmens duomenų tik šioms užduotims atlikti mano vardu ir yra įpareigotos jų neatskleisti ir nenaudoti jokiems kitiems tikslams.

Google Analytics

Aš galiu pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad stebėčiau ir analizuočiau mano paslaugos naudojimą.

 • Google Analytics: „Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, stebinti ir pranešanti apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis mano paslaugos naudojimui stebėti ir stebėti. Šie duomenys bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis kontekstualizuodama ir suasmenindama savo reklamos tinklo skelbimus. Galite atsisakyti, kad jūsų veikla Paslaugoje būtų prieinama „Google Analytics“, įdiegdami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą. Priedas neleidžia „Google Analytics JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) dalytis informacija apie „Google Analytics“ apie apsilankymų veiklą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje puslapis: https://policies.google.com/privacy?hl=en

reklaminis

Aš galiu pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, norėdamas parodyti jums skelbimus, kurie padės palaikyti ir palaikyti mano paslaugą.

 • „Google AdSense“ ir „DoubleClick“ slapukas: „Google“, kaip trečiosios šalies tiekėja, naudoja slapukus, kad teiktų skelbimus mano tarnyboje. „Google“ naudodama „DoubleClick“ slapuką, leidžia jai ir jos partneriams pateikti skelbimus mano vartotojams, atsižvelgiant į jų apsilankymą mano tarnyboje ar kitose interneto svetainėse. Galite atsisakyti „DoubleClick“ slapuko naudojimo reklamavimui pagal pomėgius apsilankę „Google Ads“ internetinis puslapis: http://www.google.com/ads/preferences/

Nuorodos į kitas svetaines

Mano tarnyboje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių neveikiu aš. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduoju peržiūrėti kiekvienos jūsų lankomos svetainės privatumo politiką.

Aš nekontroliuoju ir neprisiimu jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Vaikų privatumas

Mano tarnyba nesikreipia į asmenis, jaunesnius nei 18 metų („Vaikai“).

Sąmoningai nerenku asmens tapatybės nustatymo informacijos iš asmenų, jaunesnių nei 18 metų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų vaikas pateikė man asmens duomenis, susisiekite su manimi. Jei sužinosiu, kad surinkau asmens duomenis iš vaikų nepatikrinęs tėvų sutikimo, imsiuosi priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

Pakeitimai šioje privatumo politikoje

Retkarčiais galiu atnaujinti savo privatumo politiką. Aš pranešsiu jums apie visus pakeitimus, paskelbdamas naują Privatumo politiką šiame puslapyje.

Prieš pakeitimui įsigaliojant, pranešsiu jums el. Paštu ir (arba) žinomu pranešimu apie savo paslaugą ir atnaujinsiu šios privatumo politikos viršuje esančią „įsigaliojimo datą“.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl bet kokių pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai yra veiksmingi, kai jie yra paskelbti šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, susisiekite su manimi:

 • Apsilankę šiame tinklalapyje mūsų svetainėje: https://japan77.net/contact/

2018-08-13

Autorių teisės © Best of Japan , 2021 Visos teisės saugomos.